Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download Terjemah Kitab Minhajut Thalibin PDF Arab - Indonesia [ Lengkap ]

Download Terjemah Kitab Minhajut Thalibin PDF- Pada artikel kali ini cahsantri.com akan memberikan link download Kitab Minhajut Thalibin dan Terjemahannya yang bisa sobat jadikan referensi dalam mempelajari ilmu fiqih secara mendalam

Kitab Minhajut Thalibin merupakan kitab yang sedari dulu dianggap sebagai salah satu referensi pokok untuk mengetahui pendapat-pendapat muktamad mazhab Syafi’i. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut soal kitab ini, berikut kami paparkan secara singkat profil pengarangnya.

Download Terjemah Kitab Minhajut Thalibin PDF Arab - Indonesia [ Lengkap ]

Biografi Singkat Pengarang Kitab Minhajut Thalibin


Kitab Minhajut Thalibin dikarang oleh Imam Nawawi. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam al-Allamah Muhyiddin Yahya an-Nawawi ad-Damasyqi (الإمام العلامة أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي). Sedangkan Al-Imam al-Allamah Muhyiddin sendiri gelar Islam beliau.


Lahir dan Wafat


Beliau adalah salah satu ulama besar mazhab Syafi’i. Beliau lahir di desa Nawa, dekat dengan kota Damaskus pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 Hijriah.

Beliau adalah ulama besar dalam bidang fiqih dan hadis. Beliau selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, dan melakukan berbagai ibadah seperti wirid, puasa, zikir, dan masih banyak lagi.

Guru-Guru Imam Nawawi


Ulama yang sudah bersumbangsih dalam memperkaya tradisi keilmuan Islam ini telah berguru dengan ulama-ulama besar, seperti Jamaluddin Ibn Ash-Shairafi, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ashari, Zainuddin bin Abdud Daim, Taqiyuddin bin Abul Yusri, Imaduddin bin Abdul Karim al-Harastani, Syamsuddin bin Abu Umar, Zainuddin Abul Baqa, Khalid bin Yusuf al-Maqdisi an-Nabalusi.

Di bidang hadis, beliau juga belajar dengan ulama besar, seperti Syekh al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi.

Sedangkan di bidang fiqih, beliau belajar dengan Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Usman al-Maghribi al-Maqdisi, Syamsuddin Abdurrahman bin Nuh dan Izzuddin al-Arbili, dan masih banyak lagi.

Murid-Murid Imam Nawawi


Beliau juga memiliki murid yang tidak sedikit. Di antara murid-murid beliau yang paling masyhur adalah al-Khatib Shadruddin Sulaiman al-Ja’fari, Syihabuddin al-Arbadi, Shihabuddin bin Ja’wan, Alauddin al-Athar dan yang meriwayatkan hadis darinya Ibnu Abil Fath, Al-Mazi dan lainnya.


Karya Imam Nawawi


Imam Nawawi selama hidupnya telah menciptakan berbagai karya fenomenal, di antaranya yaitu kitab Arbain Nawawi yang berisikan 40 kumpulan hadis (lebih tepatnya 42 hadis penting). Kitab ini sudah menjadi makanan wajib di pondok-pondok pesantren.

Ada juga kitab Riyadhus Shalihin. Kumpulan hadis mengenai sikap, etika, atau tingkah laku yang saat ini digunakan di dunia Islam.

Ada juga kitab Al-Minhaj, kitab syarah Sahih Muslim yang isinya penjelasan kitab Muslim bin al-Hajjaj.

Di bidang fiqih, beliau menulis kitab paling fenomenal, Minhajut Thalibin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه الإمام الشافعي).

Ada juga kitab Al-Majmu’ Syarah Muhadzab yang membahas tentang pedoman atau panduan hukum Islam. Kitab ini biasanya dijadikan pegangan wajib di forum-forum Bahtsul Masail.

Selain bidang hadis dan fiqih, beliau juga menulis kitab dalam bidang bahasa, akhlak, dan masih banyak lagi.

Sekilas Tentang Kitab Minhajut Thalibin
Kitab Minhajut Thalibin ditulis oleh Abu Zakaria Muhyuddin an-Nawawi atau yang akrab kita panggil Imam Nawawi.

Kitab ini sangat populer karena luas sekali manfaatnya. Banyak dikaji di seluruh dunia, didiskusikan, dan digunakan untuk bahan mengajar.

Kitab ini terbagi menjadi 9 BAB. Berikut daftar isinya:


1. KITAB THAHARAH

 • Air dan Bejana
 • Penyebab Hadas (Kecil)
 • Adab Buang Air
 • Wudu
 • Mengusap Khauf
 • Mandi
 • Najis
 • Tayamum
 • Syarat dan Tata Cara Tayamum
 • Haid dan Istihadhah
 • Darah Wanita

2. KITAB SHALAT

 • Waktu-waktu Shalat
 • Orang yang Wajib Shalat
 • Azan dan Iqamah
 • Menghadap Kiblat
 • Sifat Shalat
 • Syarat-syarat Salat
 • Hal-hal yang Membatalkan Salat
 • Sujud Sahwi
 • Sujud Tilawah dan Sujud Syukur
 • Shalat Sunnah

3. KITAB SHALAT JAMA’AH

 • Posisi Imam dan Makmum
 • Syarat Mengikut Imam
 • Mengikut Imam
 • Kehilangan dan Mendapatkan Jama’ah
 • Shalat Musafir
 • Syarat Qashar
 • Shalat Jama’
 • Shalat Jum’at
 • Sunnah-sunnah Jum’at
 • Mendapatkan Shalat Jum’at
 • Shalat Khauf
 • Pakaian
 • Shalat Hari Raya (Ied)
 • Takbir
 • Shalat Gerhana (Kusuf)
 • Shalat Minta Hujan (Istsqa)
 • Hukum Meninggalkan Shalat

4. KITAB JANAIZ

 • Memandikan Jenazah
 • Mengafani Jenazah
 • Shalat Jenazah
 • Yang Paling Berhak Menyalati 
 • Mati Syahid
 • Menguburkan Jenazah
 • Masalah-masalah yang Berkaitan

5. KITAB ZAKAT

 • Zakat Hewan
 • Tata Cara Mengeluarkan Zakat
 • Zakat Tanaman
 • Zakat Mata Uang (Naqd)
 • Zakat Tambang dan Harta Karun (Rikaz)
 • Zakat Perniagaan (Tijarah)
 • Zakat Fitrah
 • Orang yang Wajib Zakat
 • Menunaikan Zakat
 • Takjil/Mendahulukan Zakat

6. KITAB PEMBAGIAN ZAKAT

 • Pemberian Zakat
 • Pembagian Kepada Asnaf
 • Sedekah Tathawu’/Sunnah

7. KITAB PUASA

 • Niat Puasa
 • Hal-hal yang Membatalkan Puasa
 • Syarat Sahnya Puasa
 • Syarat Wajibnya Puasa
 • membayar Fidyah
 • Kafarat Puasa
 • Puasa Sunnah

8. KITAB I’TIKAF

 • Itikaf Nadzar

9. KITAB HAJI

 • Miqat-miqat (batasan tempat dan waktu dalam haji)
 • Ihram
 • Rukun Ihram
 • Masuk Makkah
 • Tawaf
 • Sa’i (lari-lari ringan)
 • Wukuf (berdiam diri) di Arafah
 • Mabit (menginap) di Muzdalifah
 • Mabit (menginap) di Mina pada Malam-malam Tasyrik
 • Rukun Haji dan Umrah
 • Larangan-larangan Ihram
 • Jaminan, Dam, Fidyah
 • Tertolak dan Luput
 • Ahmad Rifa’i bahkan mengklaim bahwa kitab ini memiliki syarah kurang lebih mencapai angka 1000 lebih.

Adapun syara-syarah kitab Minhajut Thalibin yang paling terkenal di Indonesia adalah sebagai berikut:

 • Kanzu Ar-Roghibin karya Jalaluddin al-Mahalli
 • Fathu Al-Wahhab karya Zakariyya al-Anshori
 • Tuhfatu Al-Muhtaj karya Ibnu Hajar al-Haitami
 • Mughni Al-Muhtaj karya Al-Khothib Asy-Syirbini
 • Nihayatu Al-Muhtaj karya ar-Ramli


Download Kitab Minhajut Thalibin PDF


Berikut ini link Download Kitab Minhajut Thalibin 


Itulah Sedikit Penjelasan terkait dengan Kitab Minhajut Thalibin dan Terjemahan disertai Link Downloadnya yang bisa sobat jadikan referensi. Semoga artikel ini bisa bermanfaat

Posting Komentar untuk "Download Terjemah Kitab Minhajut Thalibin PDF Arab - Indonesia [ Lengkap ]"